DOCTOR

คุณหมอของเรา

DR.JING หมอจิ๋ง

ISREEY MUANGMANEE M.D.
แพทย์หญิงอิสรีย์ เมืองมณี

 

 • เชี่ยวชาญด้านการร้อยไหมจมูก และปรับรูปหน้า ประสบการณ์ด้านผิวพรรณความงามมากกว่า 15 ปี
 • ผ่านการร้อยไหมจมูกมามากกว่า 10,000 เคส
 • วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • วุฒิบัตรเวชศาสตร์ป้องกัน
 • สมาชิกสมาคมแพทย์ผิวหนัง
 • ประกาศนียบัตรด้านการร้อยไหม และฟิลเลอร์

หมอพัทยา

PATTAYA TANTHANATIP
นายแพทย์พัทยา ตันธนาธิป

 

 • เชี่ยวชาญด้านศัลกรรมจมูก , ศัลยกรรมตา , ศัลยกรรมคาง , ศัลยกรรมปาก , เติมไขมันใบหน้า
 • วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า
 • ศัลยแพทย์ตกแต่งเฉพาะทาง วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า
 • สมาชิกราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย

หมอวุฒิดิษฐ์

WUTTHIDITI ANUTTARAPHIBOON
นายแพทย์วุฒิดิษฐ์ อนุตรไพบูลย์

 

 • เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมจมูกเทคนิคเกาหลี
 • เชี่ยวชาญด้านการเติมไขมันใบหน้าเทคนิคเกาหลี
 • สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • ประกาศนียบัตรศัลยกรรม โรงพยาบาลศัลยกรรมแกรนด์ ประเทศเกาหลี

หมอรังรอง

RANGRONG SRIWORRARAK
แพทย์หญิงรังรอง ศรีวรรักษ์

 

 • เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมจมูก , ศัลยกรรมตา , ศัลยกรรมปาก
 • วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • ศัลยแพทย์เด็ก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
 • สมาชิกราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

หมอประภาส์

PRAPA WICHAI
แพทย์หญิงประภาส์ วิชัย

 

 • เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมจมูก , ศัลยกรรมตา , เติมไขมันใบหน้า
 • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ประกาศนียบัตรศัลยศาสตร์ความงาม

รับโปรโมชั่นสุดพิเศษ จากเจ้าหน้าที่
หรือ นัดปรึกษาคุณหมอฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย